Malmö

Det börjar här

Denna artikel är en annons

Wästbyggs kontor i Malmö:

Snabbfotade med stor kreativitet

På Wästbygg krävs inga långa och stora kommitémöten som drar ut på tiden. Kreativt i en liten grupp utan gränser är modellen här.

Wästbygg är väl etablerat i byggbranschen sedan snart 40 år, men just Malmökontorets projektutveckling öppnade för lite drygt år ett sedan med medarbetare med lång erfarenhet från de stora byggföretagen.

– Vi vill hellre arbeta i en mindre organisation för att kunna ta ut svängarna och vara mer kreativa säger Anders Bolltoft, affärs­utvecklare på Wästbygg Projektutveckling AB.

Även om Wästbygg Projektutveckling AB ingår i ett av Sveriges största bygg- och projektutvecklingsföretag har det samtidigt det lilla företagets utmärkande drag; korta beslutsvägar med eget ansvar.

 

– Vi är en liten slimmad grupp, inte volymproducent, men väl så slipad i detaljerna, säger Anders Bolltoft.

 

Wästbygg jobbar med egen projektutveckling inom företagets tre affärsområden bostad, komersiella lokaler och logistik, vilket innebär att man själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess och ända fram till en färdig byggnad. Antingen på egen hand eller i samverkan med en partner.

 

Ett pilotprojekt för Malmökontoret är 45 Svanenmärkta bostadsrättslägenheter i Trägårn nära Svedala centrum. Förhopp­ningen är att kunna byggstarta lägenheterna under våren 2018 och att de ska vara klara för inflyttning i slutet av 2019.

 

Nyligen skrev Wästbygg Projekt­utveck­ling dessutom avtal med Jernhusen om att förvärva en byggrätt för cirka 150 bostäder i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Kvarteret, som ligger strax intill Malmö Centralstation, blir en del av den satsning som görs i Nyhamnen där stadens vision är att skapa en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel.

 

Bostäderna kommer att fördelas på två högre huskroppar om 14 respektive 16 våningar, delvis sammanbyggda från plan ett till fem.

 

– Med egen entreprenadorganisation kan vi ta ett helhetsansvar från första diskussionen kring ett markköp fram till dess att det färdiga husets garantitid går ut.

 

Wästbygg är också en av elva aktörer som fått markanvisning när det tidigare sjukhusområdet Sege Park i Malmö ska förtätas. I ett första skede ska drygt 500 bostäder byggas och av dessa ska Wästbygg utveckla och uppföra cirka 100 lägenheter i ett kringbyggt kvarter, 4-5 våningar högt.

 

– Kraven på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är stora i dag och för oss som projektutvecklare och entreprenörer är de kraven en naturlig del av arbetsprocessen under projektering och byggnation, säger Anders Bolltoft. Det gäller både internt inom företaget, externt mot omvärlden och inte minst gentemot de som sedan skall bo i husen och deras vardag.

 

– Det gäller att ha konkreta lösningar och i en liten slimmad organisation som vår slipper vi ha stora kommittémöten för att avgöra vems bord det här ska hamna på.

 

En sådan idé är Boaktiva. En app i din mobiltelefon som hjälper dig att göra ekologiskt hållbara val i din bostad, men också att uppmuntra samvaro, gemenskap och fysisk aktivitet i våra bostadsområden.

 

– Säg att du ska till storvaruhuset och behöver släp. Skicka ut frågan till grannarna i Boaktivas app och ni kan vara fler som samåker.

 

Ett annat exempel är samarbetet med Siemens för att få fram det ”smarta huset”. Ett antal intelligenta databaserade funktioner i huset i syfte att uppmana till en hållbar livsstil. Tekniken från Siemens är integrerat med byggnadens system och gör det möjlighet att få information kring hyresgästens totala klimatpåverkan.

 

Eller som Anders Bolltoft uttrycker det: ”En padda på väggen” som du verkligen får nytta av i ditt boende.

 

– Vi är fem personer här i Malmö som arbetar med projektutveckling. Vi sitter nära varandra och har daglig kontakt utan hierarki. Vi kan lätt stå och spåna idéer och snabbt få ner dem på datorn.

 

– Vi är snabbfotade helt enkelt och det är det jag gillar på ett projektutvecklingsföretag som vårt, det händer saker hela tiden och alla är med.

 

– Det är så vi gör skillnad.

Har du mark?

Vi vill gärna bygga mer!

Tomt- och fastighetsmark i bra lägen är alltid intressant för oss. Vi söker dig som har tomt- eller fastighetsmark som lämpar sig antingen för flerbostadshus eller kommersiellt byggande. Vårt primära verksamhetsområde sträcker sig från sydligaste delarna av Sverige upp till strax norr om Mälardalsregionen.

Vi finns på många
platser i Skåne.