Malmö

Det börjar här

PRODUCERAD AV:

Active MediaPartner Nordic AB

 

TEXTANSVARIG:

Anders Olow & Cecilie Östby

 

WEBBDESIGN & FORMGIVNING:

Masters of the Universe

 

FÖR BILAGOR KONTAKTA:

Jörgen Lundh, 070-282 07 50

E-post

 

www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA:

Steffanie Esse, Kommunikationschef,

Stadbyggnadskontoreet

E-post

 

Thomas Brunk, strateg,

Stadbyggnadskontoreet

E-post

 

www.malmo.se