Malmö

Det börjar här

Denna artikel är en annons

Ekonomisk framgång och prisat hållbarhetsarbete

Trianon satsar på Entré och fler hyresrätter

Entré har en enorm utvecklingspotential mitt i en spännande utveckling för området kring Värnhem och Östervärns station.

Till våren flyttar Folktandvården in i nyrenoverade delar av köpcentret Entré vid Värnhems­torget. Den nya lokala fastighetsägaren Trianon har stora planer för Entré mitt i ett av Malmös nya utvecklingsområden runt Värnhemstorget, Kirseberg och Östervärn. Här ska handel, samhällsservice, kultur och upplevelser gå hand i hand.

Trianon köpte Entré i somras och är redan igång medatt göra köpcentret attraktivt för både gamla och nya hyresgäster. I dag är Entré uthyrt till drygt 50 procent, med bio, systembolag, gym och apotek. Handel som Hemköp, H&M och restaurangen O´Learys är viktiga hyresgäster.

 

– Entré har en enorm utvecklingspotential och blir mycket mer attraktivt och levande när vi låter handel ta plats tillsammans med samhällsservice och kultur, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

 

– Vi har en långsiktig plan för Entré och välkomnar Folktandvården som med sin verksamhet drar hit människor som då också kan upptäcka köpcentrets möjligheter. Nu hoppas vi även på att biblioteket hittar hit, och vår dröm är ett konsthistoriskt museum.

 

Bostadsbyggandet i området kring Värn­hem och Öster­värn håller på att ta fart vilket också talar för att det finns ett ökat behov av samhällsservice i området i en nära framtid. Samman­taget räknar Malmö med en utbyggnadskapacitet på ca 4 200 nya bostäder till år 2050. Utveck­lingen kring Östervärns station innebär att Kirse­berg integreras med Värnhem och växer samman med Malmö centrum. En utveckling som tillsammans med kontor och handel skulle kunna ge ca 4 300 arbetstillfällen.

 

Östervärns station blir en del av Malmöpendeln som kommer att göra stationen till en pendlarstation från och med december 2018. Tillsammans med befintliga bostäder ska runt
40 000 boende och verksamma i området ha gångavstånd till Östervärns station år 2030.

 

– Entré hamnar då mitt emellan två pendlingsnoder, den befintliga busstationen på Värnhemstorget och den nya Östervärnstationen vilket innebär att nya flöden av människor kommer att skapas, säger Anna Heide.

 

– Den positiva bostadsutvecklingen i kvarteret Ellstorp ett stenkast från Entré kommer naturligtvis också att påverka en del i hela Östervärns utveckling.

 

Trianon har funnits som fastighetsbolag i Malmö sedan början av 70-talet, bygger både bostäder och kommersiella lokaler, är väl förankrat i staden och har huvudkontor här. De senaste tio åren har Trianon haft en stark tillväxt i fastighetsvärde och äger efter köpet av Entré 44 fastigheter på totalt cirka 220 000 kvm och med ett hyresvärde om cirka 358 Mkr.

 

Kombinationen affärsmässigt tänkande tillsammans med strävan efter hållbarhet har lett till att Trianon i år fått Malmö stads näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling. Erkännandet motiverades bland annat med att Trianon ”gång på gång har visat att social och ekologisk hållbarhet går hand i hand och tillsammans kan generera såväl ekonomisk tillväxt som ett ökat förtroende för företaget”.

 

För ett år sedan tog Trianon över Rosengård Centrum. En hel del har byggts om där och flera nya butiker har öppnat och planer för att utveckla nya byggrätter för bland annat bostäder nära centrum har påbörjats. I Lindängen har Trianon byggt fem nya hus mycket tack vare de lyckade sociala insatser bolaget gjorde tillsammans med Malmö stad vid tidigare renoveringar.

 

– Det händer verkligen så mycket i och omkring Malmö nu, säger Anna Heide. Vår målsättning är att bygga minst 500 nya bostäder i Malmö inom en femårsperiod, hand i hand med vårt sociala ansvar som samhällsbyggare. Vi bygger bara hyresrätter med ambitionen att folk ska ha råd att bo.

– Vi har en långsiktig plan för Entré, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

”DET HÄNDER SÅ MYCKET I MALMÖ NU OCH VI BEFINNER OSS MITT I DET”

 

Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon