Malmö

Det börjar här

DELAKTIGHET PÅVERKAN

Tjejer i förening ger inspiration för
en jämställd stad

– När vi är ute på skolorna för att bjuda in till våra aktiviteter är det många som känner igen oss, eftersom flera av oss bott i Rosengård, säger Vlora Makolli, verksamhets­utvecklare Tjejer i förening.

Tjejer i förening från Rosengård har varit med i arbetet för att bygga en mer jämställd stad.

Nu tar de med sig sina erfarenheter för att hjälpa regeringen.

– Stadsbyggnadsfrågor behöver bli mer normkritiska, säger Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare.

Tjejer i förening började med tanken på att flickor i segregerade områden blir underrepresenterade i föreningslivet. Anledningar till detta kan vara att informationen om utbudet inte når dem eller att de inte har stöd för att besöka föreningar utanför sitt eget bostadsområde.

 

– När vi är ute på skolorna för att bjuda in till våra aktiviteter är det många som känner igen oss, eftersom flera av oss bott i Rosengård. Det skapar ett tryggare rum.

 

Just nu pågår #metoo-kampanjen och tjejerna förbereder en utställning som de ska ha på Stadsbiblioteket.

 

– #Metoo har förenat feminister världen över och har visat att sexuella trakasserier varken bär namn, nationalitet eller religion. Men det förs parallella kamper där många känner en större gemenskap. Muslimska feminister eller feminister från förorten förenas på andra grunder än feminister från priviligierade områden, säger Vlora Makolli.

 

Föreningen har varit framgångsrik i många år och träffar ungefär 400 tjejer om året. Många föreningar vill träffa tjejerna och erbjuder oftast aktiviteter gratis.

 

– Forskning visar att när man i ett hushåll har ont om pengar, då är det oftare sonens fritidsaktiviteter som prioriteras, på bekostnad av dotterns, som blir utan, säger Vlora Makolli.

 

 Hon menar att skillnaderna mellan tjejer som bor i till exempel Limhamn och Rosengård också blir en skillnad som märks i olika fritidsaktiviteter.

 

– Representationen i olika sporter avgörs av var du är född och var du bor. Inte av om du har en speciell talang eller ett speciellt intresse. Det är det som skapar segregationen, säger Vlora Makolli.

 

 De har flera gånger fungerat som referensgrupp och remissinstans, bland annat har Vlora Makolli varit processledare för olika stadsutvecklingsprojekt i samarbete med flera fastighetsbolag. Nu i höst ska föreningen till Stockholm för att vara med i en referensgrupp, under ledning av regeringskansliet, bestående av forskare, tjänstepersoner och andra experter inom stadsutvecklingsfrågor.

 

– Nu när jag har börjat på juristutbildningen i Lund försöker jag tillämpa mina erfarenheter och kunskaper av sociala hållbarhetsfrågor och feminism i juridiken, säger Vlora Makolli.

 

Text: Cecilie Östby

Foto: Andreas Gruvhammar

SÅ HÄR VILL VLORA MAKOLLI SKAPA EN MER JÄMSTÄLLD STAD:

• Anställ unga i olika projekt och låt dem komma med lösningar och påverka andra.

• Utbilda arkitekter och byggarbetare i normkritik. Kräv förslag på lösningar i stadsbyggnadsfrågor som är normkritiska.

• Utbilda olika yrkesgrupper, om hur man ska agera i frågor om sexuella trakasserier till exempel om någon fäller ett sexistiskt skämt.