Malmö

Det börjar här

Denna artikel är en annons

Tidig samverkan mellan marknadens olika aktörer är nyckeln till framgång inom hållbar stadsutveckling

Till vänster: Tilltänkt vybild från takterrassen på Eminent. Till höger: Eleftherios Zacharakis, WSP och Tina Lindh, Castellum, jobbar gärna tillsammans för hållbar stadsutveckling i framkant.

Tidig samverkan mellan marknadens olika aktörer är nyckeln till framgång inom hållbar stadsutveckling

Castellum, som är ett innovativt fastighetsbolag inriktade på kommersiella fastigheter, var först i Sverige med att vilja WELL-certifiera sin kontorsbyggnad Eminent i Hyllie.

 

De letade med ljus och lykta efter någon som kunde stötta dem i processen och fann att det endast var WSP som kunde hjälpa dem.

 

Det globala analys-och teknikföretaget WSP med 40 000 medarbetare världen över, är världsledande inom hållbar stadsutveckling. På WSP fanns hållbarhetskonsulten Eleftherios Zacharakis, som arbetat en tid på kontoret i New York med just WELL-certifieringar, och som därför kunde samarbeta med Castellums projektledare Tina Lindh med att nå målet Nordens första WELL-certifiering.

 

Det blev starten för ett nära samarbete mellan WSP och Castellum i fler olika projekt.

 

WSP uppskattar Castellums nyfikenhet, mod och nytänkande, där de sätter sina kunder i fokus, vilket gör det roligt och utvecklande att jobba tillsammans.

 

Castellum i sin tur ser WSP som en naturlig samarbetspartner, då de med sin breda kompetens verkar lokalt från 50 kontor i Sverige, men har global spridning som möjliggör för konsulterna att även hämta kunskap från arbeten i andra länder.

 

– Samarbetet är ett pågående ömsesidigt lärande, säger Tina Lindh och Eleftherios Zacharakis och skrattar. Det märks att de trivs att jobba i nära samverkan.

 

Om vi skall kunna utveckla hållbara städer med människan i centrum, så måste marknadens olika aktörer börja samverka i mycket tidiga skeden. När alla kompetenser är med redan från början kan man bygga rätt direkt och därmed spara både tid och pengar.