Malmö

Det börjar här

GRÖNA LÖSNINGAR NÄR SOLEN SKINER

Tanka elen direkt från solen

Niklas Renfro (tv) och Bino Svensson hjälper Malmöborna att hitta rätt i den gröna energidjungeln så att du hittar den bästa lösningen för just din bostad – och för miljön.

Kallras och höga el-räkningar brukar i vintertider motivera till att se över sina energitjuvar. Men lönar det sig verkligen att tanka hushållsel direkt från solen och borra efter värme genom ett hål i marken?

Bino Svensson och Niklas Renfro hjälper Malmöborna att hitta rätt i den gröna energidjungeln som snålar både på jordens resurser och plånboken.

Solcellspaneler som skapar el är populärt i Malmö just nu. Förklaringen kan vara solcellsstödet som ger 20 procent på investeringskostnaden för privatpersoner och 30 procent för företag samt skattereduktionen på 60 öre för överskottselen. Dessutom har priset på solceller de senaste tio åren rasat med 80 procent.

 

– Dock är det än så länge relativt dyrt att investera i batterier som kan lagra överskottselen från solceller – trots befintligt stöd även här, säger Bino Svensson.

 

– Bygglov för att installera solcellsanläggning krävs idag men regeringen ser just nu över möjligheten att slopa kravet. Dock kommer kulturminnesmärkta hus fortfarande att kräva bygglov, säger Niklas Renfro.

 

Investeringen är normalt återbetald på 12–14 år medan livslängden för solcellspaneler är uppemot 40 år. Vid försäljning av huset är det troligt att värdet ökar, eftersom driftskostnaderna sjunker med solceller, enligt solkollen.se som bland andra Lunds universitet står bakom.

 

För värmens skull är det populärt och beprövat att installera någon form av värme­pump.

 

– Energikostnaderna kan halveras med en värmepump, säger Bino Svensson, men påpekar också att en värmepump både är kostsamt att installera och kräver en del vad gäller underhåll.

 

– Om du dessutom väljer solceller i kombination med värmepump så minskar du ditt totala elbehov. Vill du addera mer nytta anlägger du ett grönt tak som kyler solpanelerna vilket kan öka solelsproduktionen med ytterligare 5–10 procent, säger Niklas Renfro.

 

Obs: Malmö kommer under våren att lansera en webbaserad solpotentialkarta där man kan söka upp sin fastighet för att se hur väl det lönar sig att installera solceller.

 

Text: Cecilie Östby

Foto: Andreas Gruvhammar & iStockphoto

Priset på solceller har rasat med 80 procent de senaste tio åren. I dag krävs det bygglov för att installera solcellsanläggning, men regeringen ser just nu över möjligheten att slopa kravet.

BOR DU I EN BOSTADSRÄTT? SE HIT!

Till årsskiftet påbörjas test av ett nytt webbaserat energiverktyg (Energiporten) i syfte att spara energi hos bostadsrättsföreningar. Där kommer man att kunna registrera energieffektiva åtgärder och följa upp dess besparingar. Verktyget kommer också att erbjuda energirådgivning direkt på skärmen samt kunna jämföra sin egen förening med andras. Ett dialogverktyg underlättar för gemensamma insatser eller olika frågeställningar.

 

Vill er bostadsrättsförening vara med som testare av energiverktyget? Skriv en kort motivering till [email protected]

DU HAR VÄL SETT ÖVER KLIMATSKALET?

Grunden för all energibesparing är att varje fastighet är unik och behöver sin egen energilösning. Man bör oftast börja med att se över husets klimatskal såsom fönster, dörrar samt isolering över väggar och tak eftersom dessa åtgärder oftast har en längre livslängd än tekniska installationer.

 

– Att investera i en större och dyrare värmepump för att sedan låta värmen sippra ut genom exempelvis fönster är inte energismart, säger Bino Svensson.