Malmö

Det börjar här

Denna artikel är en annons

Skanska – samhällsbyggare med social hållbarhet i fokus

Jessica Andersson och Fredrik Ribendahl arbetar båda som projektledare på Skanska, men är också engagerade i ”My Dream Now” genom projekt Citadellstaden i Malmö.

Det fanns en tid då byggbolag ”bara” byggde hus och bostäder och andra tog hand om livet i och kring dem efteråt. I dag är det inte så.

– Vi är samhällsbyggare och gärna med som förlängd arm för att uppfylla stadens mer övergripande mål för ett område, säger Dagmar Gormsen, utvecklingsledare inom Skanska för social hållbarhet.

Social hållbarhet är branschens ”buzzword” och nu omvandlar Skanska det till vardaglig verklighet genom att integrera värderingarna i företagets affärsplan.

 

– Vi ska göra affärer som också skapar värde i samhället, säger Dagmar Gormsen. Det här är ingen fernissa på ytan.

 

Skanska deltar nu i två pilotprojekt tillsammans med Malmö stads fastighetskontor med just det här totala perspektivet. Det ena på Botildenborg i södra delen av Rosengård, det andra i Västra hamnen. Botildenborg blir en del av det förtätade Rosengård, och här planerar BoKlok (Skanska och IKEAs gemensamma boendekoncept), 41 radhus. BoKlok har som grundläggande idé att bygga så att människor med vanliga plånböcker har råd att bo.

 

– Vi har suttit i flera workshops och möten tillsammans med Malmö stad för att förstå vilka behov som finns här förutom själva bostaden i sig. Vad är Malmös mål med det här området och hur kan vi som byggbolag vara en del i det målet?

 

Det kan till exempel handla om att ge unga i Rosengård en möjlighet till kvalificerad praktik här under tiden bygget pågår hos någon av hantverkarna eller på kontoret. Många unga vet inte så mycket om alla de yrkeskategorier som är inblandade i en byggprocess.

 

Vi planerar också för att elever från första klass ska få följa vårt byggarbete så att de lär känna sin omgivning och upptäcker sin stadsdel.

 

Skanska har också utbildat ett antal ungdomar i Rosengård om vad en bostadsrätt är så att de sedan kunde knacka dörr i sitt grannskap och sprida sin kunskap vidare. Den kunskapen är inte given bland människor med en helt annan bakgrund och kultur.

 

I Skanskas projekt Sjösättningen i Västra Hamnen har man också ingått sociala klausuler med Malmö stad, åtaganden som omfattar både byggtiden och förvaltningstiden efter. I just det här avtalet finns ett mångfaldsperspektiv.

 

– Samma grundidé, men andra förutsättningar, säger Dagmar Gormsen.

 

Här samarbetar Skanska med bland andra Yalla Trappan, ett kvinnokooperativ vars mål är att skapa arbetstillfällen och ge ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

– Vi planerar att ordna en lokal åt Yalla Trappan så att de kan vara här och laga mat, träffa nya människor och få nya kunder i ett område de annars förmodligen inte skulle haft kontakt med.

 

– Vi vill skapa stadsdelar och ett samhälle med människans behov i centrum och då måste vi veta vad de behoven är och det kan vi bara göra tillsammans med invånarna och den stad vi vill bo i.

– I dag är vi mer samhällsbyggare, säger Dagmar Gormsen, utvecklingsledare inom Skanska för social hållbarhet.

Skanska bygger nytt 7-vånings kontor i centrala Malmö. Tydlig arkitektonisk profil med gyllene tak, takfönster och terrasser. Beräknad inflyttning i början av 2019.

Projektledare som förverkligar drömmar

”My Dream Now” har en vision: Alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Det är en vision som Skanska delar och två av Skanskas projektledare i Malmö är engagerade.

”My Dream Now” bygger upp samarbeten med företag, skolor och kommuner och prioriterar områden som Tensta, Biskops­gården och Rosengård, där många unga saknar förebilder i arbetslivet, samtidigt som de är en potential att räkna med – om de bara får stöd och uppbackning.

 

Jessica Andersson och Fredrik Ribendahl arbetar båda som projektledare på Skanska, men är också engagerade i ”My Dream Now” genom projekt Citadellstaden i Malmö, ett av 30 projekt som har fått stöd från Skanskas sociala fond. Fonden startade för drygt ett år sedan, och stödet har gått till många olika sorters initiativ, från större stadsutvecklingsprojekt över extra språkstöd för praktikanter till skolsamarbeten.

 

”My Dream Now” organiserar klass­coachverksamhet i högstadieklasser. Idén är att stärka ungdomar att hitta sina drömmar och att få vägledning för att kunna förverkliga dem. Fyra vuxna med olika yrkesbakgrund, så kallade klasscoacher, träffar en klass fyra gånger per år och samtalar med eleverna för att guida dem i sin utveckling.

 

Jessica Andersson och Fredrik Ribendahl träffade sin första klass tidigare i höstas.

 

– Det känns givet att vi som en så stor samhällsaktör också tar ett bredare samhällsansvar, säger Jessica Andersson som arbetat på Skanska i två år. Vi pratade mycket om social hållbarhet redan under min utbildning till stadsplanerare, och jag sökte mig till Skanska för jag visste att här tog man en sådan inställning på allvar.

 

Men det handlar om så mycket mer än att bara ge till andra, att arbeta med social hållbarhet är en ömsesidig historia.

 

– Jag utvecklas samtidigt i min roll som projektledare, och kommer att göra ett bättre jobb ju mer jag lär mig om både de människor och områden jag ska planera bostäder för. Får jag insyn i deras drömmar knyts allting ihop.