Malmö

Det börjar här

GRÖNA LÖSNINGAR OM REGNET KOMMER

Så klarar du skyfallen

Målet med den nya skyfallsplanen är att Malmö ska bli bättre rustad så att störningarna för staden och dess invånare blir så små som möjligt, säger Pär Svensson, vattenstrateg i Malmö Stad.

Skyfallen kommer att bli fler. Det är ett som är säkert till följd av ett varmare klimat.

Nu införs en ny skyfallsplan där hela Malmö involveras.

– Vi kan inte trolla bort vattnet, men tar vi några droppar på många platser blir inte pölarna så stora, säger Pär Svensson, vattenstrateg i Malmö Stad.

Trender i både inredning och hur vi vill att våra trädgårdar ska se ut gör att känsligheten för skyfall ökar.

 

Kala källarförråd i betong byggs om till gillestugor med parkettgolv eller heltäckningsmattor. Jorden packas ihop, plattas till och stenläggs på våra framsidor. Det vi ser som estetiskt täpper till möjliga vattenvägar.

 

– Prognosen är att det både kommer att bli längre perioder av torka och att skyfallen kommer att öka, säger Pär Svensson.

 

Men vattnet samlar sig inte bara i källare och på villatomter. Även på vägar uppstår vattenansamlingar som har svårt att rinna bort i det platta Malmö. Skyfallet Arvid, den 31 augusti 2014, var det värsta som uppmätts sedan man började mätningarna i slutet av 1800-talet. 120 millimeter föll på bara några timmar, vilket motsvarar vad som totalt faller under två normala sommarmånader. Skyfallet lamslog hela Malmö. Brunnar och ledningar är inte dimensionerade för att ta hand om så mycket vatten. Istället samlades vattenmassorna främst i sänkor och under viadukter. Räddnings­tjänsten fick rycka ut och pumpar sattes in för att leda bort vattnet.

 

Vilka åtgärder som ska införas på de mest kritiska punkterna är bland annat en kostnadsfråga, menar Pär Svensson. Att bygga bort problemet med underjordiska magasin kostar runt 20 miljoner kronor per styck och i Malmö finns det 200 underfarter. En alternativ lösning är att man vid skyfall varnar förare för att köra ned i underfarterna. En sådan lösning kostar kring
20 000 kronor per underfart.

 

– Att bygga om vägar och kulvertar är enormt kostsamt. Därför är det viktigt att tänka rätt när vi bygger nytt, säger Pär Svensson.

 

Det är inte så många som har skyfall som arbetsbeskrivning i Sverige. De som arbetar med det experimenterar för att hitta lösningar på bland annat nya vägkonstruktioner som lättare ska kunna ta hand om vattnet.

 

– Målet med den nya skyfallsplanen är att Malmö ska bli bättre rustad så att störningarna för staden och dess invånare blir så små som möjligt. För att lyckas krävs att vi arbetar tillsammans – inom Malmö stad men också med privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter, säger Pär Svensson.

 

Text: Cecilie Östby

Foto: Andreas Gruvhammar

Skyfallet som lamslog Malmö för tre år sedan är det värsta som uppmätts. På bara några timmar föll lika mycket regn som under två normala sommarmånader.

VATTENSTRATEGENS 14 BÄSTA TIPS:

• Koppla om stuprören så att regnvattnet rinner bort från huset.

• Samla regnvatten i en tunna som du kan använda till bevattning.

• Se till att husgrunden är väl dränerad.

• Undvik hårdpackad jord.

• Luckra upp hårt packad jord med kompost.

• Kontrollera så att inga rötter, grus eller sten samlats i ledningarna.

• Plantera inte nya träd nära avlopps­ledningar.

• Byt ut stenläggningen på garage­uppfarten mot gräs eller grus.

• Anlägg ett grönt tak på garaget.

• Förvara inte saker på lägsta hyllplanen i källaren.

• Använd plastbackar som tål fukt och vatten i källaren.

• Laga sprickor och öppningar i ytterväggar och källargolv.

• Stäng fönster, dörrar och öppningar vid skyfall.

• Välj vattenbeständiga material till källargolvet.