Malmö

Det börjar här

Denna artikel är en annons

Rosengård ska växa med stolthet

Ny ägare på Rosengård. Nu ska namnet Rosengård putsas och den stolthet som de flesta av invånarna ändå känner mitt bland alla svarta rubriker lyftas fram. I ett längre perspektiv fortsätter planerna för Culture Casbah (th). Illustration Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S.

Rosengård Fastigheter är färskt som fastighetsbolag men har desto mer erfarna ägare och medarbetare. Framför allt är företaget koncentrerat på enbart Rosengård och deras 1 660 lägenheter där.

Rosengård Fastigheter blev i ett enda slag i höstas störst på Rosengård med ansvar för 1 660 lägenheter i kvarteren Törnrosen och delar av Örtagården. Lägenheterna köptes av MKB och det nya fastighetsbolaget ägs till fyra lika stora delar av Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park. Alla med verksamheter i Malmö, varav MKB och Victoria Park redan är välbekanta i just Rosengård.

 

– Fördelen med oss är att vi finns koncentrerade på en geografiskt avgränsad plats och kan ha vårt fokus här, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastigheter.

 

Petra Sörling har en lång bakgrund från fastighetsbranschen och ser fram emot att fokusera på Rosengård. Flera av medarbetarna har följt med från MKB som tidigare var den stora fastighetsägaren här och som fortfarande har kvar lägenheter på Rosengård.

 

– Det är en styrka för oss att husvärdar, fastighetsskötare och annan personal har följt med till det nya bolaget, det är de som känner människorna här. Och invånarna känner dem.

 

Bakgrunden till det nybildade fastighetsbolaget handlar egentligen om det omdiskuterade och framtida Culture Casbah, stadsutvecklingsprojektet som är tänkt i Rosengårds mitt med cirka 200 nya bostäder och 30 nya affärslokaler. Culture Casbah har vunnit pris på MIPIM för dess utgångspunkt i hållbarhet, mänsklig skala och variation, men inget fastighetsbolag har ensamt velat projektera det vidare då det är väldigt omfattande, kräver starka ekonomiska muskler och handlar om många fler bostäder än bara ett höghus. Därav konstellationen med fyra olika ägare.

 

– Culture Casbah är satt på kartan och nu kan vi påbörja detaljplanearbetet. Det är bra, men det är samtidigt en del i ett långsiktigt arbete, så därför prioriterar vi just nu de boende i de lägenheter vi nu äger, säger Petra Sörling.

 

– Vi vill att våra hyresgäster så snart som möjligt verkligen ska känna av att deras område fått en ny ägare med ambitioner. Att vi tillför någonting och faktiskt gör skillnad.

 

Rosengård Fastigheter har knappt ägt lägenheterna mer än två månader, men planerar redan för framtida underhållsarbeten, klipper träd och buskar för mer ljus och tryggare platser, samlar till informationskvällar och events. Hemsidan ska utvecklas. Informationslappar med den nya ägarens logotyp ska sättas upp i 150 trappuppgångar.

 

– Nu är det fotarbete i området som gäller. Än så länge ligger vårt kontor tillfälligt i utkanterna, men så snart vår lokal är tillgänglig på Örtagård, så flyttar vi dit.

 

Nu ska namnet Rosengård putsas och den stolthet som de flesta av invånarna ändå känner mitt bland alla svarta rubriker lyftas fram.

 

– Jag har bott på Rosengård i hela mitt liv och jag har alltid känt att vi är en del av Malmö. Jag känner mig också privilegierad att ha grannar och vänner från olika kulturer, säger Miroslav Mirkovski, som är en av fastighetsskötarna här.

 

Hela Rosengård står inför en stor förändring. I december nästa år får Rosen­gård en egen järnvägsstation, nära Zlatan Court, som kommer att göra det möjligt för den framtida Öresundspendeln från Ystad till Köpenhamn att stanna vid Rosengårds station.

 

Stationen blir en del av det så kallade Rosengårdsstråket, ett gång- och cykelstråk som sträcker sig mellan Rosengård och Station Triangeln och som är kopplat till cykelvägar som leder både till Västra Hamnen och till Malmös östra ytterområden.

 

Dessutom kommer ett annat av Malmö stads stora projekt, Amiralsstaden, mitt emellan centrum och Rosengård, att ha sitt geografiska centrum i den kommande stationen i Rosengård och ge plats för upp­emot 2 000 nya bostäder.

 

Här har Rosengård Fastigheter en stor roll att spela med en förtätning av stadsdelen som överbryggar det mentala avståndet mellan Rosengård och Malmö centrum och samtidigt ger Rosengård och dess befolkning ett välbehövligt och välförtjänt lyft.

 

– Vi står inför en väldigt spännande utveckling med ett mycket långsiktigt hållbart perspektiv, säger Petra Sörling. Här får vi möjlighet att skapa något som består.

– Fördelen med oss är att vi finns koncentrerade på en geografiskt avgränsad plats och kan ha vårt fokus här, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastigheter.