Malmö

Det börjar här

Denna artikel är en annons

Pussel för framtidens sjukhus

Illustration: White

I sommar sätts spaden i marken för två nya moderna sjukhusbyggnader för att möta framtidens sjukvård.

Att bygga två nya stora moderna vårdbyggnader mitt på ett gammalt sjukhusområde kräver inte bara spetskompetens för byggnadernas skull – det kräver också en stor portion tålamod.

Stundtals är det närmare 1 000 byggjobbare här samtidigt.

– Vi bygger för framtidens vård, så besväret lönar sig, säger Christer Hallgren, projektchef för nya sjukhusområdet Malmö.

I dag är det viktigt att vara ute i god tid för sitt läkarbesök på sjukhuset i Malmö. Det är besvärligt att ta sig fram. Vägar är avstängda och upprivna. Orangea skyltar med svarta pilar pekar i riktningar vi inte är vana vid. Ingenting är sig likt då mottagningar och vårdavdelningar har tillfälligt flyttats.

 

 Själv tar jag taxi hit. Den nyfikne chauffören förstår att jag ska skriva om arbetet med det nya sjukhuset säger han: ”Säg åt dem att de sköter framkomligheten hur bra som helst. Det fungerar verkligen”.

 

Oj! Säger en taxichaffis så, ja då litar jag på det.

 

Christer Hallgren ler nöjt när han får höra vad som sagts: – Faktum är att det fungerar förvånansvärt bra trots alla förändringar, säger han. För att underlätta för patienter och besökare att hitta på området har vi en sjukhusbuss. Den avgår var tionde minut ända fram till fem på kvällen. Den kostar inget.

 

– Dessutom har vi 4 områdesvärdar som gör en otrolig insats när de guidar dig rätt på området och svarar på frågor. De finns tillgänglig när du behöver hjälp.

 

På projektkontoret i en modulbyggnad på Inga Marie Nilssons gata hänger det hjälmar och gula reflexjackor i rader. En ständig ström av människor går ut och in, ritningar ligger i högar och sorlet vittnar om febril aktivitet och stora beslut.

 

Bakgrunden är att Region Skåne investerar drygt 12 miljarder kronor i bland annat en ny vårdbyggnad på ca 100 000 kvadratmeter för framtidens högkvalitativa hälso- och sjukvård. Byggnaden består av två sammankopplade hus, nio respektive tio våningar höga. Till det ska det byggas en servicebyggnad där labmedicin och all logistik, service och teknik som ska försörjas sjukhusområdet samlas i en gemensam byggnad. Utöver det ska det anläggas en teknisk infrastruktur som ska hantera minst tjugo olika tekniska system för att klara försörjningen inom sjukhusområdet; rörpost, robottruckar, nätstation, tele, data, avjoniserat vatten, medicinska gaser, kyl och fjärrvärmedistribution.

 

Det är nu puzzlet läggs för att göra det nya möjligt.

 

– Det är oerhört mycket som måste förberedas för de nya byggnaderna. Till försommaren tas de första spadtagen, säger Christer Hallgren. Sjukhusbyggnader är stora och komplexa.

 

Allt som utförs måste bedömas utifrån vilka effekter det får för patienter, personal, ambulanstransporter och andra som behöver ta sig fram på sjukhusområdet.

 

– Röntgen och ögonkliniken är borta. I december påbörjas rivning av den gamla medicinbyggnaden. Ersättningslokaler har byggts för verksamheter som tillfälligt måste flyttas innan de ska in i nya byggnader.

 

De äldsta delarna av gamla MAS, Malmö Allmänna Sjukhus, är över hundra år gamla. Verksamheter har växt inom området vilket lett till en tämligen brokig blandning av byggnader från olika tidsperioder. Så behovet av ett ”nytt sjukhus” är uppenbart.

 

Beslutet är fattat och arbetet är igång med om- och nybyggnationerna på området. Diskussionerna har varit omfattande och intensiva.

 

Vid Södervärn finns en ny akut och vårdcentral. Öster om den nya vårdbyggnaden planeras för ett ny park med ett av Malmös äldsta träd. Ett läkande grönt rum mitt på området. Sjukhusområdet ska kännas som en naturlig och attraktiv del av Malmö.

 

– Visst kan det uppfattas som lite stökigt men vi bygger det här för alla. Vi ger förutsättningar att kunna ge den bästa vården och vi skapar en bättre arbetsmiljö för Region Skånes medarbetare, säger Christer Hallgren.

– Det är oerhört mycket som måste förberedas innan de första spadtagen för de faktiska vårdbyggnaderna kan tas till försommaren, säger Christer Hallgren, projektchef för nya sjukhusområdet Malmö.