Malmö

Det börjar här

SEGE PARK HÅLLBARHET

Nu omvandlas Sege Park

I Sege Park ska de bästa erfarenheterna från Västra Hamnen och Hyllie tas till vara, och här satsar Malmö än mer på den sociala hållbarheten.

Om bara några år ska Sege Park vara ett modernt och innovativt bostadsområde där alla nya idéer om social hållbarhet, delningsekonomi och ekosystemtjänster ska förverkligas.

– När vi började planera för Sege Park för fem år sedan satte vi höga mål inom alla hållbarhetsaspekter. Vi tror att tiden arbetar för oss och hinner bli mogen tills det är dags att flytta in om fem år, säger projektledaren Pernilla Andersson.

Stängslen ska rivas och parken ska öppna upp för alla. Den hemliga trädgården som tidigare var till för Östra sjukhusets patienter ska nu bli ett attraktivt bostadsområde med en inbjudande stadsdelspark.

 

– Lugnet som infinner sig direkt när man går in i parken ska bevaras i vissa delar. Men det ska samtidigt finnas liv och rörelse. Det kommer det att bli tack vare alla de männi­skor som ska bo i de 700 nya bostäderna. Vi vill att området ska upplevas tryggt att bo och röra sig i. Därför är det viktigt med andra funktioner än bara bostäder, säger Pernilla Andersson.

 

Idag finns ett hundratal studenter, en förskola och en skola i de gamla institutionsbyggnaderna. En ny förskola, ett parkeringshus och flera verksamhetslokaler ska också byggas. Det finns många idéer om hur nya mötesplatser kan skapas i dessa byggnader. Här kan finnas plats för de behov som den nya delningsekonomin har.

 

Andra mötesplatser som planeras är en större lekplats i parken och två odlingsområden. Odling ligger i tiden och det återkopplar till platsens historia. I sjukhusområdet fanns tidigare stora odlingar som försåg alla Malmös sjukhus med färska grönsaker och frukt.

 

Ett annat kulturarv att bevara är de gamla byggnaderna.

 

– Det är ett kulturhistoriskt värde i de gamla byggnaderna och de får inte byggas om hur som helst, säger Pernilla Andersson.

 

Den som bor i Sege Park kommer att ha lätt att ta sig till centrum. Dels är det bara tre kilometer dit, och dels kommer en av de nya linjerna med Malmö­expressen att gå på Östra Fäladsgatan.

 

– Malmö satsar stort på att Sege Park ska stå i framkant och samlar ihop de bästa erfarenheterna vi har just nu från Västra Hamnen och Hyllie. Det som vi satsar mer på än tidigare är den sociala hållbarheten, säger Pernilla Anders­son.

 

Arbetet för att uppnå det i Sege Park har just börjat. Här ska Malmö stad och byggherrarna hjälpas åt.

 

Text: Cecilie Östby

Illustration: Mandaworks

Vi vill att Sege Park ska upplevas tryggt att bo och röra sig i. Därför är det viktigt med andra funktioner än bara bostäder, säger projektledare Pernilla Andersson.

VAD PRATAR DE OM?

Nya begrepp som social hållbarhet, delningsekonomi och ekosystemtjänster är inte bara modeord, utan står i själva verket för idéer som gör livet naturligare och mänskligare där vi bor.

 

Här är en liten parlör med de tre viktigaste orden just nu:

 

Social hållbarhet

Bostadsrätter, hyresrätter och radhus erbjuds inom samma område för att skapa en blandad stad där människor från olika delar av samhället möts. Det är viktigt med torg, platser och aktiviteter som stimulerar till naturliga möten.

 

Delningsekonomi eller sharing economy

Istället för att äga själv, så lånar, hyr eller delar man saker som till exempel bilar, cyklar och verktyg. Redan nu finns bilpooler på flera ställen och cyklar finns att låna med ett billigt årsabonnemang över hela Malmö. Här har vi bara sett början.

 

Ekosystemtjänster

Ett träd som ger skugga, en häck som ger bullerskydd och en grönska som ger luftrening är några exempel på nytta som naturen kan göra för oss människor utan att vi behöver bygga eller tillverka dyra lösningar.