Malmö

Det börjar här

TRAFIK & MOBILITET UTMANINGEN

Mobility challenge – mer stad för alla

Om fler går, cyklar och åker kollektivt istället för att köra bil, så får vi utrymme för fler platser att hänga på och mer grönt.

Under en vecka i oktober ändrade anställda på företag i Västra Hamnen sina resvanor; en del samåkte, andra promenerade och de flesta provade på att pendla med cykel.

– När Malmöborna blir allt fler måste vi samsas mer om utrymmet. Det gör vi enklast genom att fler går, cyklar och åker kollektivt, säger initiativtagaren Daniel Stjernfeldt, kommunikatör på Malmö stad.

Vädret var både bra och dåligt den veckan. Ett alldeles ypperligt tillfälle att testa den verkliga viljan till att förändra sina vanor alltså.

 

I Västra hamnen är det populärt att bo och driva företag. Det ställer höga krav på att utveckla området på ett bra sätt. En viktig del är att skapa utrymme för mötesplatser och växtlighet – träd och gräs.

 

– Om fler går, cyklar och åker kollektivt istället för att köra bil, så får vi utrymme för fler platser att hänga på och mer grönt. När jag träffat anställda i Västra Hamnen så är det många som vill kunna svalka sig i skuggan av ett träd också om tjugo år, säger Daniel Stjernfeldt.

 

Företagsnätverket fick en utmaning att göra ett experiment genom att under en vecka leva som om mobilitetsmålen för 2030 redan var nådda med mindre bilanvändande och mer användande av kollektivtrafik, cykel och promenader. De anställda skapade team och peppade varandra inför, under och efter veckan.

 

– Idéerna kring hur man skulle utföra utmaningen var många och kreativa. En av deltagarna hade ett möte i Älmhult, men föreslog att de kunde ha mötet på länk istället, med hänsyn till utmaningen. Hennes kund blev mycket imponerad. Några andra pratade affärer under en cykeltur, säger Daniel Stjernfeldt.

 

– Mobility Challenge går rakt in i vardagen och blåser liv i våra strategier och samarbetsformer. Utmaningen blev väldigt bra, säger Daniel Stjernfeldt.

 

Text: Cecilie Östby

Foto: Erika Hallgren

Gör din egen Mobility Challenge och hashtagga

#mobilitychallengemalmo på Instagram.

För den anställde:

• Testa att samåka. Mötet kanske kan börja redan i bilen.

• Cykla tillsammans med kollegorna till jobbet.

• Kombinera flera olika transportsätt.

• Telefon-, webb- eller videomöte spar både miljön och tiden.

• Prova Malmös hyrcykelsystem för bara 250 kronor per år.

För arbetsgivaren:

• Skapa ett bilpool-system för tjänsteresor.

• Subventionera kollektivtrafikfrågor och Malmö by Bike-kort.

• Ordna företagsplatser vid Malmö by Bike och Ride-anläggningar vid citytunnelstationerna.

• Inför en “jobba-hemma-dag”.

• Inkludera cykelresan till jobbet i arbetstiden.