Malmö

Det börjar här

FRAMTID ÖVERSIKTSPLAN

Minskade sociala klyftor i Malmös framtid

Det går att förutse framtiden. I alla fall går det att göra kvalificerade gissningar om vilka tekniska innovationer som kommer – helt enkelt för att behovet av dem redan finns.

– Egentligen har vi väl nog av det som händer här och nu. Och ändå måste vi ha blicken även framåt. För en översiktsplanerare är stor ödmjukhet inför framtiden viktig, säger projektledare Tyke Tykesson.

Redan i den första översiktsplanen 1956 fanns tankarna på Öresunds­bron med. Det var inte en fråga OM den skulle byggas, utan om NÄR. Men om teknikutvecklingen gick att förutsäga relativt väl, var det svårare att förutspå attitydförändringar och nya mentaliteter. Sen tänkte man sig att Malmö skulle bli en halvmiljonstad omkring millennieskiftet 2000.

 

Nu är Öresundsbron byggd och i en framtid kommer en Öresundsmetro att finnas mellan Malmö och Köpenhamn.

 

– Precis som våra kollegor på 1950-talet blickar vi framåt mot att bli en halvmiljonstad. Men när det inträffar är mer osäkert. Samtidigt behöver vi bygga förutsättningarna för det redan nu, säger Tyke Tykesson.

 

Under 1960- och 70-talen byggdes bostadsbristen bort med höghus i miljonprogrammet. Inte kunde man då veta att Kockums stora kran skulle säljas till Sydkorea och landmärket istället skulle bli Turning Torso. Då byggdes det mest i stadens utkant och stora ytor av jordbruksmarken bebyggdes eller asfalterades.

 

Nu i klimatförändringarnas tidevarv måste man tänka annorlunda.

 

– Klimatforskarna menar att det kommer att komma fler kraftiga skyfall i framtiden, och det betyder att staden måste ha färre hårdgjorda ytor och bli mer grön. Det kan också bidra till en ökad biologisk mångfald. En grönskande stad är också mer attraktiv, både för dem som redan bor här och för dem som vi vill ska flytta hit, säger Tyke Tykesson.

 

I gamla tider byggdes stora trafikleder som skapade barriärer i staden, såväl fysiskt som mentalt. Pildammsvägen och Amiralsgatan skapar gränser och har även förstärkt skillnader socialt.

 

– Nu måste vi läka samman staden för att minska skillnader mellan stadsdelar och det gör vi genom det vi bygger. Det vi bygger i Västra hamnen, behöver balanseras med ny bebyggelse i exempelvis Rosengård, säger Tyke Tykesson.

 

På 1900-talet handlade stadsplaneringen mycket om att få större kapacitet för biltrafik, exempelvis genom att bygga ringlinjer. I den nuvarande översiktsplanen tänker man mer på kollektivtrafik och cykelbanor.

 

– När Malmö växer ska andelen biltrafik inte öka. Därför måste vi göra det möjligt för fler att välja att cykla eller åka kollektivt. Framtidens Malmöbo kommer sannolikt att resa med en förarlös kollektivtrafik, spår Tyke Tykesson.

 

Tekniken finns redan nu för att arbeta mer på distans och i framtiden kan frågan om hur och var vi kommer att arbeta bli aktuell, tror Tyke Tykesson. Speciellt eftersom e-handeln ökar och robotar kan ta över en hel del av våra arbetsuppgifter.

 

Stadens invånare engagerar sig ofta i frågor som rör deras närmiljö. När det gäller den översiktliga planeringen är det svårare att skapa engagemang. Frågorna kan verka abstrakta och är komplexa.

 

– Naturligtvis går det inte att förenkla allt. Men det är viktigt att få synpunkter på hur staden ska utvecklas från människorna som ska leva i den. Framför allt fokuserar översiktsplanen på att behoven av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice kan tillgodoses för den växande befolkningen. Samtidigt måste planeringen genomsyras av tankarna om ett grönt och klimatanpassat Malmö, säger Tyke Tykesson.

 

Text: Cecilie Östby

Foto: Werner Nystrand & Bojana Lukac

– Nu måste vi läka samman staden för att minska skillnader mellan stadsdelar. Det vi bygger i Västra hamnen, behöver balanseras med ny bebyggelse i exempelvis Rosengård, säger Tyke Tykesson, projektledare för Malmös översiktsplan.

”FRAMTIDENS MALMÖBO KOMMER SANNOLIKT ATT RESA MED EN FÖRARLÖS KOLLEKTIVTRAFIK”