Malmö

Det börjar här

TRAFIK & MOBILITET PLANEN

Malmö siktar mot en framtid
med färre bilar

Räknar man in all tid som det tar att hitta parkering och att sitta i bilköer jämfört med att cykla, så brukar det gå på ett ut i Malmö, säger Andreas Nordin, ingenjör på Malmö Stad.

Om tjugo år förväntas Malmö ha vuxit med ytterligare 100 000 invånare och då måste stadens transportsystem anpassas. Förr om åren brukade en ökad befolkning innebära att vägarna anpassades till fler bilar. Nu tänker staden tvärtom.

– Det är inte hållbart att tänka att vi ska ha fler bilar än de vi redan har. Staden behöver bli mer grön och vi måste använda våra resurser bättre, säger Andreas Nordin, ingenjör på Malmö stad.

Att ändra sina vanor till att gå, cykla och åka kollektivt kan vara svårt om man är van vid att köra bil överallt. Många har gratis parkeringsplatser på jobbet och då känns bilen som det enklare alternativet – och det känns snabbare. Men vinner man egentligen så mycket tid på att ta bilen jämfört med att till exempel cykla?

 

– Forskning visar att den upplevda tidsvinsten är mycket större än den faktiska. Räknar man in all tid som det tar att hitta parkering och att sitta i bilköer jämfört med att cykla, så brukar det gå på ett ut i Malmö, säger Andreas Nordin.

 

Fram till 2030 har Malmö bestämt att det inte ska bli fler bilar i Malmö, men inte färre heller. I och med att befolkningen växer, kommer ändå förhållandet bli att bilanvändningen ska minska från 40 procent till 30 procent. Det innebär samtidigt att alternativa färdmedel måste användas mer. Kollektivtrafiken så klart, men Malmö gör också en särskild satsning på cykel.

 

– Eftersom Malmö är så flackt är det underbart att cykla här. Vi har milda vintrar och vi snöröjer först på cykel- och gångbanor. Nu erbjuder vi dessutom hyrcyklar som det som pendlare bara är att hämta och lämna, säger Andreas Nordin.

 

Vinsterna med att gå eller cykla mer är fler. En sak som inte så många tänker på är hur stor yta bilen faktiskt tar i stadsrummet. Förutom den egna parkeringsplatsen hemma, ska bilen vara parkerad någonstans när den inte används.

 

– En bil tar 22,1 kvadratmeter i anspråk per timme, medan en cykel bara tar 9,7 kvadratmeter. Om man tänker så är det yta i det offentliga rummet som vi då får avstå per bil från uteserveringar, parker eller aktivitetsområden, säger Andreas Nordin.

 

Som ett test stängdes Friisgatan av under en vecka för biltrafik och istället gynnades uteserveringar. Testet som kallades Mobility­week blev mycket uppskattat både från restaurangägare och boende.

 

– Tankar om att inte använda bil i lika stor utsträckning som nu behöver mogna och andra tankar om att dela bil i bilpooler och använda cykeltransporter mer behöver växa sig starkare, säger Andreas Nordin.

 

Andra aspekter är miljöpåverkan och självklart den att hälsovinsterna är oskattbara när man går eller cyklar istället för att ta bilen.

 

– Det tar tid att ändra sina bilvanor, men sett ur ett längre perspektiv kommer det ändå att vara det bästa för Malmö, säger Andreas Nordin.

 

Text: Cecilie Östby

Foto: Andreas Gruvhammar