Malmö

Det börjar här

Hållbar stadsutveckling –

Det börjar i Malmö

Foto: Apelöga

I en snabbväxande fas som Malmö är inne i just nu är det otroligt viktigt att vi har fokus på att skapa och utveckla goda livsmiljöer i staden utifrån visionen om en tät, grön och blandad stad.

Malmö är inne i en otroligt spännande fas där det byggs och utvecklas i hela staden: bostäder, skolor, arbetsplatser, infrastruktur, mötesplatser, kultur, kollektivtrafik osv. På översiktskartan på sidan 6–7 ser du några exempel på vad som händer och att alla delar av staden berörs. När vi är mitt inne i denna snabbväxande fas är det otroligt viktigt att vi har fokus på att skapa och utveckla goda livsmiljöer i staden utifrån visionen om en tät, grön och blandad stad. Detta ställer höga krav på oss som bor och arbetar i staden.

 

Vi skulle vilja påstå att vi står inför helt nya utmaningar och möjligheter. När fler vill bo och arbeta i Malmö behöver vi hitta lösningar där vi använder stadens begränsade utrymmen mer effektivt och hållbart samtidigt som vi alltid måste ha fokus på oss människor. När staden växer behöver vi planera och utveckla staden på ett annat sätt än tidigare. Vi behöver väga flera aspekter, idéer och åsikter för att hitta en balanserad utveckling för staden och Malmöborna. På så sätt är världen och stadsutveckling lite mer komplex idag än tidigare.

 

Ett viktigt ställningstagande som Malmö stad har gjort är att arbeta målmedveten med att nå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Genom att jobba med dessa mål i vardagen kan vi konkret göra den skillnad vi behöver för att säkra en levande och sammanhållen stad. För att nå målen är samarbete och samverkan med näringslivet, ideella föreningar, akademi och andra offentliga aktörer oerhört viktigt. Malmö är och ska fortsatt vara en förebild när det gäller nytänkande och hållbar stadsutveckling. Tillsammans gör vi så att framtiden börjar här.

Foto: Jens Ohlsson

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsen ordförande och
Christer Larsson, stadsbyggnads­direktör