Malmö

Det börjar här

FRAMTID ÖVERSIKT

Här växer framtidens Malmö fram

(Klicka på kartan för att se en större version.)

BOSTÄDER

I Malmö finns god plan­kapacitet för bostäder. I översiktsplanen finns möjlighet för 53 000 bostäder. Antalet bostäder i klara detaljplaner har de senaste tio åren varierat mellan 6 000 och 9 000 bostäder. Antalet bostäder i pågående detaljplaner är ungefär lika stort. Den ekonomiska konjunkturen avgör i vilken takt bostäderna byggs.

 

SAMHÄLLSSERVICE

Malmö stad investerar årligen omkring tre miljarder i skolor, förskolor, fritidsanläggningar, parker, kultur och infrastruktur. Investeringarna lägger grunden för en väl fungerande stad med livskvalitet och attraktivitet. Kommunens investeringar styrs i första hand till de platser där de gör mest nytta.

 

NÄRINGSLIV OCH ARBETSPLATSER

Malmö har ett starkt näringsliv med god tillväxt och stor framtidstro. Malmö stad verkar för att stärka befintligt näringsliv – och välkomnar nya företag som bidrar till Malmös diversifierade näringslivs­profil. Kommunen säkerställer effektiva planprocesser samt god tillgång till mark, lokaler, infrastruktur och service av olika slag.

 

INFRASTRUKTUR

Överenskommelsen inom ramen för Sverige­f­örhandlingen omfattar investeringar för fyra miljarder kronor till förbättring av kapacitet i transport­systemet och bättre tillgänglighet. I paketet ingår 8 elbusslinjer och 14 nya cykelvägar. Malmös motprestation är ett åtagande att ca 28 500 bostäder färdigställs fram till 2035.