Malmö

Det börjar här

TRAFIK & MOBILITET CYKELSTADEN

Frihet på två hjul

Att cykla är det snabbaste och enklaste sättet att ta sig fram i Malmö – inte minst i rusningstrafik – och det är aldrig mer än fem kilometer från ytterområden in till centrum.

Malmö by Bike har blivit en jätte­succé med en halv miljon resor på ett år. Nu fördubblas antalet cyklar och cykelstationer och sprids även ut till ytterområdena.

– Huvudsyftet är att systemet ska komplettera kollektivtrafiken, så att resenärerna når längre in i staden. Men vi har märkt att många använder den som ett alternativ till sin egen cykel, säger Jesper Nordlund, strategisamordnare.

Ett årsabonnemang med Malmö By Bike kostar 249 kr per år. Till det priset får du tillgång till 500 cyklar fördelade på 50 stationer. Lämnar du bara tillbaka cykeln vid en station inom en timme är det gratis att använda cyklarna. Under de närmaste åren ska systemet bli dubbelt så stort, med stationer ute vid Limhamn, Lindängen, Hyllie, Rosengård och Kirseberg.

 

Det faktum att systemet nästan är gratis och att det gör det så mycket enklare att ta sig fram i stan har bidragit till att det blivit så populärt, tror Jesper Nordlund.

 

– Att cykla är det snabbaste och enklaste sättet att ta sig fram i Malmö - inte minst i rusningstrafik – och det är aldrig mer än fem kilometer från ytterområden in till centrum, säger han.

 

Inom de närmaste femton åren kommer nästan tre mil cykelbana att byggas längs med huvudgatunätet till de 52 mil som redan finns.

 

Med svenska mått mätt är Malmö redan en framstående cykelstad. Men Malmö siktar på att vara bland de främsta i Europa och strävar efter att bli som Köpenhamn, Utrecht och Amsterdam. För att det ska bli verklighet är det först en del saker som behöver ordnas; cykelbanorna behöver bli fler, bredare och snabbare. Servicen för cyklister behöver bli bättre och det ska vara enkelt att kombinera kollektivtrafik, cykel och gång.

 

– Det ska vara enkelt att välja rätt, säger Jesper Nordlund.

 

Text: Cecilie Östby

Foto: Apelöga

500 cyklar fördelade på 50 stationer. Lämnar du bara tillbaka cykeln vid en station inom en timme är det gratis att använda cyklarna.

“CYKELSKOLAN GAV MIG VINGAR”

Det är aldrig för sent att lära sig cykla. Just nu pågår flera cykelskolor för vuxna i Malmö – både Röda Korsets och Cykelfrämjandets cykelskolor är alltid fullbokade.

– Att kunna cykla ger en stor frihetskänsla, säger Jesper Nordlund.

 

Tillsammans med MKB och Cykelfrämjandet driver Malmö stad cykelskola. Hittills har 200 lärt sig cykla varje år.

– En deltagare uttryckte sin tacksamhet för att cykelskolan hade gett henne vingar. Det tycker jag var väldigt fint, säger Jesper Nordlund.

 

Läs mer på Cykliga Malmö på Facebook om aktuella cykelskolor, eller på cykelframjandet.se