Malmö

Det börjar här

DELAKTIGHET DIALOG

Dialog är demokrati på riktigt

Demokrati är något som varje enskild medborgare både har en rättighet och en skyldighet att delta i för att det ska vara på riktigt, säger Amanda Neleryd, projektledare på gatukontorets dialogenhet.

Till slut blev trafiksituationen ohållbar vid Möllevången – över tusen protesterade med sin namnunderskrift. Då skapades ett unikt samarbete mellan tjänstepersoner, politiker och boende som löste problemen rekordsnabbt.

– Ett bra exempel på hur dialog i själva verket är demokrati i praktiken, säger Amanda Neleryd, projektledare på gatukontorets dialogenhet.

Dekorativ demokrati brukar det kallas när myndigheter erbjuder medborgarna att delta i rådgivande samtal som egentligen redan är avgjorda från början.

 

Malmö stad har valt en annan väg och det är att låta invånarna själva komma med förslag på lösningar på problem genom Malmö­initiativet. Lyckas man samla en opinion på hundra personer, måste ärendet tas upp i nämnden.

 

– Många gånger har medborgarna tappat tron på sina politiker och på myndigheter för att de för ofta upplevt att de fått sitt förtroende missbrukat. I dialogen kan förtroendet byggas upp. Det är också en möjlighet för politiker och invånare att lära känna varandra och kanske på sikt en väg in för att bli politiskt aktiv, säger Amanda Neleryd.

 

Ett lyckat exempel var när det tog tre veckor att förändra den fortkörning som hade gäckat Möllevångsinvånarna i åratal. Det började med ett insänt förslag på Malmöinitiativet som fick 800 namnunderskrifter. Förslaget togs upp i nämnden och landade sedan på gatukontoret.

 

– Vi såg möjligheten att utveckla processerna i vårt arbetssätt när det gäller dialogen mellan invånarna, politikerna och tjänstepersonerna, säger Amanda Neleryd.

 

På ett dialogmöte fick invånarna mer i detalj förklara problemet och gatukontoret genomförde en mätning som bekräftade den upplevda bullernivån och de överskridna fartgränserna.

 

Teknikerna kom med förslag på fartshinder som togs direkt i nämnden. Efter bara tre veckor var de tillfälliga farthindren redan på plats.

 

– Handlläggningen var rekordsnabb, säger Amanda Neleryd.

 

I den speciella mejlbox som öppnades där invånarna kunde ge direktrespons om hur experimentet fortlöpte kom nästan bara positiv respons.

 

– Jag blev alldeles överväldigad. Mest berörd blev jag när en förälder berättade att det nu var lättare att röra sig tillsammans med barnen när hastigheterna lugnats ner, säger Amanda Neleryd.

 

Till en början kan det se ut som att det i Möllevången bara handlade om att lösa en besvärlig trafiksituation. Men i förlängningen handlar det om att vinna tillbaka tron på demokratin, menar Amanda Neleryd.

 

– När vi arbetar så här tillsammans för att göra Malmö till en bättre stad, så är det i själva verket demokrati vi utövar. Demokrati är inte något som man bara ägnar sig åt på stadshuset, utan är något som varje enskild medborgare både har en rättighet och en skyldighet att delta i för att det ska vara på riktigt, säger hon.

 

Text: Cecilie Östby

Foto: Andreas Gruvhammar & Werner Nystrand

Ett lyckat exempel på dialog var när det tog tre veckor att förändra den fortkörning som

hade gäckat Möllevångs-invånarna i åratal efter att invånarna krävt ändringar.

Här hittar du Malmö­initiativet:

www.malmo.se/initiativet

”I DIALOGEN KAN FÖRTROENDET BYGGAS UPP.”