Malmö

Det börjar här

SEGE PARK BYGGHERREDIALOG

Byggherrar i dialog med Malmö stad

Visioner för Sege Park

Sege Park ska bli en helt igenom hållbar stadsdel med klimatsmarta lösningar och stort fokus på samarbeten, gemensamma initiativ och delningsekonomi.

Sege Park är Malmös modellstadsdel där visionerna om social hållbarhet, delningsekonomi och ekosystemtjänster ska förverkligas. Nu är elva byggherrar är utvalda som var och en bidrar till att förverkliga tankarna om en grön stadsdel.

– Vi har en bra mix av byggherrar som kompletterar varandra och som erbjuder olika boendeformer som radhus, bostadsrätter och hyreslägenheter och ett kollektivhus, säger Pernilla Andersson, projektledare för Sege Park.

 

Än så länge ligger inflyttningen fem år in i framtiden, kanske mer. Men redan nu har en byggherredialog påbörjats där alla kan bidra till varandra med erfarenheter, men också med praktisk hjälp.

 

– Vi har arbetat med byggherredialog de senaste femton åren. Byggherrarna konkurrerar i viss mån med varandra – och ska göra det för att få fram det allra bästa - men bidrar också till områdets utveckling. Jag kan konstatera att tillsammans når vi mycket längre och får bättre lösningar än annars, säger Pernilla Andersson.

ANDERS BOLLTOFT, WÄSTBYGG PROJEKTUTVECKLING

 

Vad tycker du om Byggherredialogen?

– Vi är stolta över att få vara delaktiga i Sege Parks utveckling. Malmö Stad har ett ambitiöst program i syfte att skapa ett nytt attraktivt bostadsläge med en stark hållbarhetsprägel.

 

Vilken vision har ni för Sege Park?

– Vi vill tillsammans med våra nyvunna grannar skapa en urban del av gamla Kirseberg som bidrar till skön livskvalitet i fantastiska parkmiljöer – Ett boende för framtiden!

JENS KINDT, MKB FASTIGHETER

 

Vad tycker du om Byggherredialogen?

– En utmärkt arbetsform! Den tar tillvara byggaktörernas erfarenhet och utmanar vår föreställning om hur vi ska utforma nya bostäder. Fokus på ekonomiskt-, socialt-, och ekologiskt hållbara bostäder.

 

Vilken vision har ni för Sege Park?

– Prisvärda hyresrätter som uppmuntrar till gemenskap, samverkan och miljömedvetenhet. Här finns möjligheten att cykla till centrala Malmö på en kvart och till Lomma eller kanske tom Lund på en halvtimme!

JONAS HÅKANSSON, SERNECKE PROJEKTUTVECKLING

 

Vad tycker du om Byggherredialogen?

– Här kan vi gemensamt utveckla området och ha dialog med närområdet. Viktigt att också lyfta blicken och titta utanför och se potentialen med läget och hur vi kan addera värde till det som redan finns.

 

Vilken vision har ni för Sege Park?

– Vi vill skapa en neighborhood hub med snickeri, tingotek och café som ska locka till aktivitet och möten mellan människor. Här ska innovation, lek och grönska finnas inom räckhåll både för boende och besökare.

ANNA HEIDE, TRIANON

 

Vad tycker du om Byggherredialogen?

– Bra för att skapa en samsyn kring värden och prioriteringar i Sege Park.

 

Vilken vision har ni för Sege Park?

– I Sege Park vill Trianon vara med och skapa möjligheter för ett hållbart boende, kombinera gammalt och nytt, men också införa delningsekonomi på riktigt.

MAGNUS PERSSON, BOKLOK

 

Vad tycker du om Byggherredialogen?

– Vi är väldigt positiva till tidig dialog. Det resulterar ofta i ett bättre genomförande av projektet. Det ökar också våra möjligheter att leverera utifrån Malmö Stads förväntningar.

 

Vilken vision har ni för Sege Park?

– BoKloks idé är att bygga prisvärda hem för människor med vanliga plånböcker. Genom att vi bygger i trä halveras utsläppen av koldioxid jämfört med andra byggmaterial. Vi vill bidra till Malmös framtid.