Malmö

Det börjar här

Denna artikel är en annons

Allt starkare bultande från
hjärtat i Västra Hamnen

Som Nordens första hållbarhetscertifierade stadsdel har Masthusen utvecklats till en grön, blandad och trygg miljö. Nu ska området bli ännu mer levande, med fler bostäder, kommersiella ytor och en unik förskola.

I Masthusen har Skandia Fastigheter omvandlat 100 000 historiska kvadratmeter – tidigare Kockums varv, bilfabrik och mässa – till en hållbar stadsdel med lägenheter och kontor blandat med handel, service, caféer och restauranger. Mixen utgör grundbulten i en trygg och attraktiv stadsdel som lever dygnet runt. Nu förstärks den ytterligare, när sista pusselbitarna ska läggas på plats.

Masttorget är navet i Västra Hamnen, med både havet och stadspulsen runt knuten. Här har Skandia Fastigheter, utöver själva torget, utvecklat två kvarter med bland annat kontor, hyresrätter, studentbostäder, äldre- och vårdboende och dygnet runt-öppet gym. Än idag fortsätter ett nära samarbete med Malmö Stad, för att säkerställa att områdets hållbara vision införlivas.

 

Masthusen är den första stadsdelen i Norden som hållbarhetscertifierats enligt BREEAM Communities. BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) är världsledande när det gäller att bedöma hur väl ett nytt bostads- eller affärsområde lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare och en hållbar relation till sin omvärld.

 

Programmet för Masthusen innehåller en mängd olika krav på hur området och husen ska byggas. Det handlar bland annat om hur mycket energi byggnaderna får förbruka och att byggnaderna själva ska producera energi, till exempel med hjälp av solceller. Alla bostadshus ska dessutom ha plats för odling på tak eller innergård.

 

En viktig del i arbetet med att utveckla Masthusen till en hållbar stadsdel är att skapa en blandad stadsmiljö. Därför har området fått en mix av kontor, samhällsservice, hyresrätter, äldreboenden, handel och andra funktioner.

 

– En tät, grön och funktionsblandad miljö som denna är både energieffektiv och ger bra underlag för miljövänliga kommunikationer, samtidigt som den bidrar till ökad trygghet och ett rikare folkliv, säger Tim Prevolnik, marknadsområdeschef i Malmö på Skandia Fastigheter.

 

I början av året togs nya steg i denna riktning, inte minst genom stadens inrättande av ett bibliotek i området, vilket ytterligare förstärker Masthusens som mötesplats för alla åldrar och behov. Vid slutet av året antogs också detaljplanen för den sista delen av Masthusen.

 

– Det är ICA Maxis gamla parkering som nu ska bli en levande del av området, med flera inslag som bidrar till en attraktiv stadsmiljö, bland annat bostäder, kommersiella ytor och inte minst en förskola i fem våningar med plats för 160 barn. Den senare är särskilt spännande och får en unik utformning med utemiljö på både mark och tak, avslutar Tim.