Malmö

Det börjar här

Denna artikel är en annons

ÅF skapar lösningar för framtida generationer

Maja Manner, Peter A. Håkansson, Karolina Cappelli Lindholm och Jessica Berlin hos ÅF i Malmö i engagerat samtal om framtiden – making future.

Från ett teknikkonsultföretag till ett mer internationellt design- och teknikföretag än mer inriktat på hållbara konceptlösningar. Det är vad som ryms i ÅF:s nya vision: Making Future. ”Providing leading solutions for generations to come” som det uttrycks av företaget.

På ÅF finns en unik samlad kompetens inom teknik och design och vi bad fyra ÅF:are i Malmö, alla specialister på sitt område, att spana in i framtiden och svara på den viktiga frågan om hur framtiden ser ut just för dem i deras arbetsfält.

 

Maja Manner arbetar som  processtrateg inom samhällsutveckling och är ganska ny på ÅF. För henne är samarbete, delaktighet, och delningsekonomi framtiden.

 

– Vi kommer att få se helt nya former av demokratiska processer, säger hon. De som planerar våra städer och samhällen kommer att behöva röra sig mer i de miljöer de ska utveckla – för att möta vardagsspecialisterna på plats i den miljön.

 

För att nå miljömålen måste olika typer av kunskap och kompetens involveras i stadsutvecklingsprocesserna, menar Maja och ser betydligt fler samfinansierade stadsutvecklingsprojekt framöver, men också en växande delningsekonomi.

 

Delaktighet och miljöfokus ligger också i Peter Håkanssons spaning. Han är trafikstrateg och gruppchef för trafik- och samhällsplanering och har tidigare arbetat på Malmö stad. Peter menar att överenskommelser som Stadsmiljöavtal och Storstadspaket ger ÅF en enorm möjlighet att höja standarden i kollektivtrafiken och att utveckla cyklandet. Han påpekar den viktiga roll som stadens gaturum spelar för att samla människor, och vill se fler gaturum anpassade till låga hastigheter kompletterade med stråk för snabbcyklande och kollektivtrafik.

 

– Behovet av hållbart resande utmanar oss att skapa kreativa lösningar – bland annat för att få ner hastigheten, säger han. Det är då vi skapar stadsmiljöer för människor!

 

Kollegan Jessica Berlin arbetar också med miljön och människan i fokus, och då med stadens idrottsplatser. Jessica är mark- och VA-projektör på ÅF. Hennes nöt att knäcka är att hitta lösningar för att anläggningar ska kunna användas så effektivt som möjligt, samtidigt som miljön står i centrum.

 

– Det är en het miljöfråga hur spridningen av plast- och gummimaterial ska undvikas, samtidigt som slitaget på befintliga idrottsplatser och behovet av nya är stort i samhället, säger hon.

 

Karolina Cappelli Lindholm funderar över hur det kommande riksdagsvalet kommer att påverka hennes arbete.

 

– Jag har en god framtidstro. Behovet av gång och cykelvägar, nya järnvägsstationer och till exempel upprustning av motorvägar ser inte ut att avta och min erfarenhet är att infrastruktursatsningarna prioriteras oavsett vilket block som sitter i makten eftersom de ger ett stort mervärde tillbaka till samhället, säger hon.